آیت الله احمد عابدی استاد برجسته حوزه علمیه قم در هفتمین همایش امام سجاد (علیه السلام) به بررسی سیره حضرت سید الساجدین (علیه السلام) و جایگاه و ارزش علم نزد ایشان پرداخت

نهضت علمی و فرهنگی امام سجاد (علیه السلام) در دوران بعد از شهادت سیدالشهدا«علیه السلام» چگونه بود؟ 

حضرت زین العابدین«علیه السلام» در زمانه ای که شاید 20 نفر محب و دوستدار اهل بیت«علیه السلام» به معنای واقعی کلمه وجود نداشت، در نشر معارف الهی و مکتب اهل بیت«علیه السلام» بسیار کوشید.

سیره حضرت سجاد (علیه اسلام) در مورد محرومین

ایشان در آن زمان خانواده های بسیاری را از حیث مالی و کمک به ارتزاق آن ها تحت پوشش قرار داده بود که طبعاً اکثر آن ها شیعه و محب اهل بیت«علیه السلام» هم نبوده اند و ما نیز با تأسی به سیره نورانی ایشان باید در رفع نیازمندی های افراد فارغ از این که شیعه یا سنی و یا حتی مسلمان یا غیرمسلمان باشند، بکوشیم.

جایگاه دعا در سبک آموزشی حضرت سجاد (علیه اسلام)

صحیفه سجادیه حاوی عالی ترین مضامین دعاست اما باید توجه داشت که عبادت منحصر در دعا نیست، هر چند که یکی از شاهکارترین مظاهر عبادت همین دعاست که به طور خاص در صحیفه سجادیه بروز و ظهور یافته است.

سبک آموزشی امام سجاد (علیه السلام)در دوران امامت چه بود؟

در مورد اما سجاد «علیه السلام» باید به نهضت علمی و فرهنگی امام سجاد«علیه السلام» در دوران پرمشقت و خفقان آلود بعد از شهادت سیدالشهدا«علیه السلام» توجه نمود.

جایگاه مطالعه در سیره امام سجاد (علیه السلام)

باید توجه داشت که امامان ما عالم پرور بوده و بر اهمیت علم و دانش بسیار تأکید داشته اند. عبادت معنا و مفهوم و دایره وسیعی دارد به طوری که فکر کردن و مطالعه کردن نیز عبادت محسوب می شود و از این منظر نیز ترویج علم و دانش و فرهنگ، تأسی به سیره نورانی حضرت سیدالساجدین«علیه السلام» است.

****

برگرفته از صحبت های آیت الله احمد عابدی استاد برجسته حوزه علمیه قم در هفتمین همایش حضرت زین العابدین (علیه السلام)، مرداد ماه 1400 در قم.

منبع: متن خبری خبرگزاری شبستان

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید