بسم الله الرحمن الرحیم

16 ابان 1400 – صوت جلسه دوم دوره تخصصی صحیفه سجادیه (کلاس خواهران)

استاد دکتر مجدفقیهی

دانلود صوت جلسه

موضوع این جلسه: روش برداشت از صحیفه سجادیه

استاد مجدفقیهی در دومین جلسه درس روش برداشت از صحیفه، به شرح ادامه دعای سیزدهم صحیفه پرداختند. ایشان ضمن بررسی معانی واژگان استغناء، رغبت و حکمت به انواع اجابت های خداوند نیز اشاره کردند. عدم مصلحت، انجام ظلم و ترک وظیفه نیز از عوامل مانع استجابت دعا معرفی شدند.

جزئیات مباحث این جلسه در فایل صوتی به صورت کامل در دسترس می باشد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید