بسم الله الرحمن الرحیم

18 آبان 1400 – صوت جلسه دوم – دوره تخصصی صحیفه سجادیه (کلاس خواهران)

استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدابراهیم کفیل

دانلود صوت جلسه

موضوع این جلسه:پشتوانه های اصلی دعا

دعا سه پشتوانه دارد که عبارتند از: احساس نیازمندی و فقر مطلق نسبت به خداوند، باور به حضور خدایی با صفات علم، قدرت، غناء و رحمت و همچنین فراهم بودن امکان ارتباط ما مخلوقات فقیر با این خدای غنی. استاد کفیل در ادامه بیان مقدمات شرح برخی از ادعیه صحیفه به موارد فوق اشاره کردند. در پایان نیز به اتفاقات هنگام دعا یعنی ستایش خدا و سپاسگزاری از او، درخواست کردن از خدا، اعتراف به ناتوانی خود ، اظهار ارادت به اولیای دین و …پرداختند.

جزئیات مباحث مطرح شده در کلاس در فایل صوتی موجود می باشند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید