موضوع سخنرانی:

«امام سجاد «علیه السلام» همچون سایر معصومین یکی از هدایتگران انسان به سوی کمال»

سخنران:

مولانا سید میثم همدانی

برگرفته از:

سخنرانی های دهمین کنگره بین المللی امام سجاد «علیه السلام» استان هرمزگان

قسمتی از متن صحبت ها:

خداوند انسان ها را خلق کرده برای اینکه انسان به سوی خالق و مالک حقیقی خود حرکت کند و به کمال برسد و برای رسیدن به این کمال انسان ها را آموزش داده و راهنمایی نموده است….

ویدئوی سخنرانی:

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید